jinnianhui.com

管理团队


党委会            
党 委 书 记: 宁怀新          
党委副书记: 雷 强 李金勇        
党 委 委 员: 吴恒升 贾红刚  
             
董事会            
董事长: 宁怀新          
董 事: 雷 强  颜向阳 李 清 吴恒生 贾红刚  
             
             
监事会            
主 席: 孙 武          
监 事: 李金勇 任铜利 薛学礼 秋军胜    
             
经理层            
总  经  理: 雷 强          
副总经理: 吴恒升 贾红刚        
财务总监: 屈和平          
             


  • XML 地图